Kontakty

Advans NP s.r.o.
Adresa pobočky:

Advans NP s.r.o.
KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, 4D centrum
6. patro
Kodaňská 1441/46
Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO: 093 82 739

Email: info@advans.cz

Web: www.advans.cz

Společnost Advans NP s.r.o., je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39628.

Společnost prohlašuje, že byla zapsána do seznamu vedeného ČNB podle § 596 písm. f) ZISIF, přičemž tento zápis sám o sobě neopravňuje Společnost k nabízení investičních příležitostí veřejnosti ani ke shromažďováním prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování. Společnost ani výkon její činnosti nepodléhají dohledu ČNB s výjimkou plnění informačních povinností ze strany Společnosti vůči ČNB.